Kontakt

Daiho Czech s.r.o.

Podnikatelská 1112/23,
301 00 Plzeň

Tel.: +420 377 680 811
Fax: +420 377 680 809
Email: info@daiho.cz


Head office:

DAIHO INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-3-7, Dainichi-cho, Moriguchi-shi
Osaka, Japan (Post code 570-0003)

Tel: +81 (06) 6908-8125
Fax: +81 (06) 6908-7951

Politika QMS a EMS

Jakost a životní prostředí

životní prostředíSpolečnost DAIHO CZECH klade velký důraz na soustavné zlepšování systému kvality a na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu je firma certifikována dle normy ISO 9001 pro systém managementu jakosti, dle normy ISO/TS 16949 pro systém managementu jakosti pro automobilový průmysl a dle normy ISO 14001 pro systém ochrany životního prostředí.

DAIHO CZECH s.r.o. - QUALITY POLICY

DAIHO CZECH s.r.o . - POLITIKA KVALITY

大宝チェコ有限会社 品質方針

 

To create world class injection moulding company through satisfying customer QUALITY REQUIREMENT, on time delivery, optimum cost and effective management.

 

DAIHO CZECH s.r.o. se zavazuje uspokojovat požadavky a potřeby zákazníka tvorbou produktů vysoké kvality, plněním termínů dodávek a optimální cenou. Efektivním ŘÍZENÍm  procesů se společnost DAIHO CZECH s.r.o. chce stát světovou třídou mezi výrobci plastových produktů.

高品質・納期遵守・適正価格・効率経営に対する顧客要求を継続的に満たす成形加工会社になること

 

Basic principles and objectives:

Základní zásady a cíle společnosti:

基本原則と目標

 

 • To become No. one among plastic moulding manufacturers in Europe

Stát se jedničkou mezi výrobci plastových produktů v Evropě

欧州一番のプラスチック成形加工メーカーになる

 

 • To ensure, maintain and continuously improve the quality management system based on ISO 9001:and IATF 16949

Vytvořit, implementovat, udržovat, nepřetržitě zlepšovat systém zabezpečování kvality produktů a stanovovat cíle na základě požadavků normy ISO 9001:a IATF 16949.

I SO9001 と IATF 16949の要求に基く品質マネジメント・システムを継続的に確保・維持し、改善する

 

 • To recognize and response to our customers’ needs and fully satisfy their requirements on time

Včas rozpoznat a reagovat na potřeby zákazníka a plně uspokojovat jeho požadavky

常に顧客ニーズを理解・認識し、顧客第一主義を徹底する

 

 • To ensure effective communication among all employees for immediate review and  increase effectiveness of  quality management system

Zajistit účinnou komunikaci mezi všemi zaměstnanci vedoucí ke zvyšování efektivnosti systému řízení kvality

品質マネジメント・システムの迅速な見直しと改善ができるよう、全社員間の円滑な意思疎通を図る

 

 • To increase productivity by production processes optimizing  and develop employees competency

Optimalizací výrobních procesů a zvyšováním kvalifikace, schopností a dovedností zaměstnanců zlepšovat produktivitu společnosti

生産プロセスの改善と社員の能力向上により生産性を向上させる

DAIHO CZECH s.r.o. - ENVIRONMENTAL POLICY

DAIHO CZECH s.r.o. - ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 大宝チェコ有限会社 環境方針

Životní prostředí

TO CONTROL ENVIRONMENTAL IMPACTS OF OUR ACTIVITIES IN AGREEMENT WITH CONCEPTION OF PERNAMENTLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SET UP ENVIRONMENTAL TARGETS.

Řídit environmentální dopady svých činností v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a stanovovat environmentální cíle.

環境に配慮した安全で人間にやさしい企業活動を行う、世界に通用するプラスチック成形メーカーとなること 其の為に次のことを実行する

 

 • Providing of training and education of all workers for conducting all operation in a responsible manner, free from potential environmental risk.

Zajišťováním výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců k řízení všech činností zodpovědným způsobem, bez potenciálních environmentálních rizik. 

     全従業員が責任を自覚した、潜在的環境リスクの無い企業活動を行うように、社内の教育・訓練を行う

 

 • Committing to comply with applicable environmental regulations, standards and codes of practice.

Naplňováním všech aplikovatelných požadavků, předpisů, norem a zákonů v oblasti životního prostředí. 

環境法規を守る

 

 • Saving of resources, preventing pollution and accidents in the daily operations of company.

Šetřením zdrojů, prevencí znečištění a nežádoucích událostí v každodenních činnostech ve všech provozech společnosti.

毎日の企業活動の中で、省資源・汚染予防・事故防止を徹底する

 

 • Demonstrating continual environmental improvement through checking, monitoring, audit and effective implementation of respective programs and environmental management system.

Prokázáním neustálého zlepšování pomocí kontroly, monitorování, auditování a efektivním zavedením příslušných environmentálních programů a environmentálního systému řízení.

環境マネジメントシステムを構築し、維持し、継続的に改善する

 • Zajišťováním výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců k řízení všech činností zodpovědným způsobem, bez potenciálních environmentálních rizik.

 • Naplňováním všech aplikovatelných požadavků, předpisů, norem a zákonů v oblasti životního prostředí.

 • Šetřením zdrojů, prevencí znečištění a nežádoucích událostí v každodenních činnostech ve všech provozech společnosti.

 • Prokázání neustálého zlepšování pomocí kontroly, monitorování, auditování a efektivním zavedením příslušných environmentálních programů a environmentálního systému řízení.

Základní zásady a cíle společnosti 

 • Stát se jedničkou mezi výrobci plastových produktů v Evropě.

 • Vytvořit, implementovat, udržovat a nepřetržitě zlepšovat systém zabezpečování jakosti produktů na základě požadavků normy ISO 9001 a IATF 16949.

 • Včas rozpoznat a reagovat na potřeby zákazníka a plně uspokojovat jeho požadavky.

 • Zajistit účinnou komunikaci mezi všemi zaměstnanci vedoucí ke zvyšování efektivnosti systému řízení jakosti.

 • Optimalizací výrobních procesů a zvyšováním kvalifikace, schopností a dovedností zaměstnanců zlepšovat produktivitu společnost.