Kontakt

Daiho Czech s.r.o.

Podnikatelská 1112/23,
301 00 Plzeň

Tel.: +420 377 680 811
Fax: +420 377 680 809
Email: info@daiho.cz


Head office:

DAIHO INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-3-7, Dainichi-cho, Moriguchi-shi
Osaka, Japan (Post code 570-0003)

Tel: +81 (06) 6908-8125
Fax: +81 (06) 6908-7951

Politika firmy

Politika společenské odpovědnosti

Společnost Daiho Czech s.r.o. se zaměřuje na výrobu plastových komponentů technologií vstřikování do formy, lakováním a montáží pro automobilový průmysl, průmysl technických dílů (např. díly pro klimatizační jednotky) a lékařský průmysl.

Společenskou odpovědnost považujeme za důležitou klíčovou úlohu a nedílnou součástí firemní strategie.

Základní principy společenské odpovědnosti:

 • Respektování zákonů a předpisů a kulturních zvyklostí naší země

 • Úcta a vzájemná důvěra vůči všem pracovníkům společnosti

 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi

 • Jednání pracovníků v zájmu firmy a její dobré pověsti

 • Ohled na životní prostředí

 • Zamezení všem formám korupce, úplatků a vydírání

 

Daiho Czech s.r.o. velmi důsledně odmítá jakékoliv snahy o diskriminaci a respektuje zaměstnance jako jedinečné osobnosti bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rodinný stav, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politický názor, národnost či státní příslušnost.

Cílem je zajistit všem zaměstnancům na všech organizačních úrovních spravedlivé ocenění a příležitost přispět k úspěchu firmy a pracovat ku prospěchu všech zainteresovaných stran, kterými jsou

 • Naši zákazníci

 • Naši zaměstnanci

 • Společnost Daiho a akcionáři

 • Naši dodavatelé

 • Kontrolní a dozorčí orgány státní správy

Strategie podnikání firmy Daiho Czech s.r.o vychází z principů hodnot, misí a vizí firemní skupiny Daiho. Společnost Daiho Czech komunikuje se všemi zainteresovanými stranami a na základě výsledků modifikuje své další kroky tak, aby co nejlépe odrážely skutečné potřeby těchto stran.

Lidská práva a dodržování právních norem, zaměstnanci

 1. Uznáváme a respektujeme mezinárodně uznávána lidská práva a odmítáme jakoukoliv účast na porušování lidských práv, odmítáme a zamezujeme dětské práci

 2. Respektujeme zákony a právní normy dané země, kde zainteresovaná strana působí

 3. Pracovní podmínky, předpisy a organizační řád harmonizujeme s právními požadavky dle zákonů

  a vyhlášek platných v České republice

 4. Motivace a odměny – spravedlivé odměny za vykonanou práci a podpora a ochrana zdraví zaměstnance vhodnými motivačními nástroji

 5. Vytváříme svobodné prostředí pro upozorňování na negativní jevy -„whistle-blowing policy“

   

Zákazník

 1. Důvěra a diskrétnost – cílem je budovat a udržovat mezi zákazníkem a představiteli naší společnosti Daiho Czech s.r.o. vztah vzájemné důvěry a otevřenosti

 2. Kvalita - produkovat a dodávat výrobky a služby ve shodě s požadavky zákazníka, uplatňování požadavků normy IATF a ISO9001:2015

 3. Cena – stanovovat cenu za výrobky a služby odrážející pravdivé a skutečné výrobní náklady se zahrnutím všech reálných externalit

 4. Efektivita a bezpečnost produktů - využívat všechny nástroje ke zvýšení účinnosti procesů za účelem poskytnutí lepší a širší nabídky produktů

 5. Při tvorbě a dodávky produktů a služeb je zákazník vždy na prvním místě a jeho spokojenost je vždy důležitější než okamžitý zisk

 

Výběr a řízení dodavatelů – základní principy

 1. Transparentnost – proces výběru je otevřený a musí být srozumitelný všem zainteresovaným stranám, není akceptována žádná forma korupce či úplatků

 2. Poctivé jednání – všichni dodavatelé dostávají stejnou příležitost a přistupuje se k nim stejně a bez předsudků

 3. Pravidelné hodnocení – každý dodavatel je objektivně hodnocen na základě kvality, ceny a včasnosti dodávek. Rovněž je hodnocena vstřícnost dodavatele operativně řešit případné problémy či neshody v oblasti dodávek

 

Environmentální přístup

 1. Udržitelné životní prostředí – aktivní uplatňování požadavků norem ISO 14001:2015

 2. Ochrana životního prostředí – vhodným využíváním všech zdrojů co nejvíce eliminovat dopad výrobních aktivit společnosti na životní prostředí

 3. Plnění všech zákonných limitů v oblasti ochrany životního prostředí – pravidelné monitorování výrobních procesů za účelem snížení dopadů na životní prostředí

 4. Přijetí a respektování požadavků zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí